Psikolojik Testlerimiz

Yapılan araştırmalara göre psikolojik ve gelişimsel bozuklukların erken teşhis ve tedaviyle % 82,2 oranında düzelme gösterdiği tespit edilmiştir. Psikolojik ve gelişim testleri özel hastane, psikolojik danışmanlık merkezleri v.b. kurumlarda yüksek meblağlar da yapılmaktadır. Biz "ÇİĞDEM ÇOCUK YUVASI" olarak bu testleri tüm sertifika ve yetkinliğe sahip Aile Danışmanı ve Psikoloğumuz "AYŞİN EDA KARAKOÇ" tarafından düzenli periyodlar halinde "ÜCRETSİZ" uygulamaktayız. Çocuğun yuvaya başladığı an itibariyle bu periyodlar başlamakta ve sonuçları velilere önce görüşme daha sonra raporlama şeklinde sunmaktayız. Sonuçlar doğrultusunda gerek yönlendirme gerekse aile danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

DENVER II GELİŞİM TARAMA TESTİ; 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim tarama testidir. İnce motor becerileri (tutma, kavrama, sıkma, el-göz koordinasyonu… v.b.), kaba motor becerileri (yürüme, atlama, zıplama, koşma… v.b.), dil becerileri (konuşma ile ilgili beceriler), sosyal-öz bakım becerileri (kendi kendine yetebilme, kendi işini kendi halledebilme) gibi alanlarda çocuğun yaşına uygun olarak gelişip gelişmediğini değerlendiren geçerli ve güvenilir bir testtir.

BENDER-GESTALT TESTİ; Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır. Zekânın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

GESELL GELİŞİM TESTİ; Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır.

BENTON KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE GÖRSEL HAFIZA TESTİ; 6 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. İdrak, dikkat ve tespit hafızasını ölçmeye yarayan formunun yanı sıra kognitif fonksiyonların durumunu tespit etmeye de yarar.

FROSTİG GELİŞİMSEL GÖRSEL ALGI TESTİ; Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir. El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği (Şekil Değişmezliği), Mekânla Konumun Algılanması (Uzaydaki Pozisyon), Mekân İlişkilerinin Algılanması (Uzay ilişkilerinin) olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ; 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerilerini değerlendirmeye yöneliktir.

KENT EGY TESTİ; Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, sürat testi değildir. Zaman sınırlaması yoktur.6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemeye yarar.

GOODENOUGH-HARRIS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ; Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar. Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Ancak birey hakkında karar verirken sadece bu test kullanılmamalıdır. Süreli bir test değildir.4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılmaktadır. Çocuktan boş bir kağıda insan resmi çizmesi istenir. Projektif olarak ta değerlendirilebilir.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ; Çocuğun alıcı dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ; Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

CATTELL ZEKA TESTİ; Cattell zeka testi bir zeka-performans testidir. En büyük özelliği ise kültürlerden tamamen arındırılmış olmasıdır. Yani kültürden bağımsız bir şekilde her toplumda uygulanabilme özelliğine sahiptir. Uygulanacak olan bireyin yaş gurubuna bağlı olarak 2A, 2B ve 3A şeklinde 3 formu bulunmaktadır. Bu zeka testi 4-7 yaş arasında, 7-14 yaş arasında ve 14 yaş üstü çocuklara uygulanabilmektedir.

PORTEUS LABİRENTİ TESTİ; Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Bizden Haberler

 • Anaokullarında Skandal !
  Yönetmeliğe göre Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı anaokulları 3 – 6 yaş arası çocukla... devamı >
 • Çocuk Yaşadıklarından Öğrenir...
  Eğer bir çocuk eleştiriyle yaşarsa, kınamayı öğrenir. Eğer bir çocuk düşmanlıkla yaşarsa, s... devamı >
 • Yuvaya Oryantasyon !
  Yuvalar çocukların sosyal ilişki kurma, sorumluluk alma, özgüven geliştirme gibi zihinsel ve duygusal... devamı >
 • Küçük Yaşta Çocuğa İş Yaptırın
  Sorumluluk; Yaklaşık 4 yıl önce İngiltere’de çocuk eğitimi ile ilgili 25 kitabı best seller ola... devamı >
tüm haberler >

Bilgi Hattı

Telefon numaranızı bırakın sizi arayalım

bilgi almak istiyorum